MEĐUOKRUŽNI ODBOJKAŠKI SAVEZ

LESKOVAC

VAŽNO – PAUZA U TAКMIČENJU

Predsedništvo Odbojkaškog saveza Srbije, Predsedništvo UOКPL i Predsedništvo UOКRL, na svojoj sednici, održanoj dana 23. 11. 2020 g.donelo je sledeću

 

ODLUКU

Sva odbojkaška takmičenja - seniorske utakmice Banka Poštanska štedionica Superliga, Banka Poštanska štedionica Prva liga, BankaPoštanska štedionica Prva „B“ liga i takmičenja Drugih odbojkaških liga koja su u organizaciji Odbojkaškog saveza Srbije, odlažu se do 11/13. decembra 2020.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i odnosi se na sve utakmice u organizaciji Odbojkaškog saveza Srbije.

Predsedništvo OSS će svakodnevno pratiti epidemiološku situaciju i doneće odluku o daljem sistemu takmičenja.

 

Predsednik OSS

g. Zoran Gajić s.r.